Site-ul nostru utilizează module cookie pentru a vă oferi conținut personalizat și interactiv. Utilizând magazinul dominantelectric.ro sunteți de acord cu aceste cookie-uri. Citiți Termenii şi Condiţiilenoastre și Regulamentul prelucrării datelor cu caracter personal. În regulamentele noastre puteți afla mai multe despre cum să utilizați acest site, cum să vă protejați datele și cum funcționează cookie-urile. Acceptare şi închidere
Produse Meniu

Prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Intrarea în vigoare 24 mai 2018 până la revocare

Operatorul de date cu caracter personal pune un accent deosebit  pe respectarea prevederilor și principiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Operatorul de date cu caracter personal își declară intenția de a contribui la protejarea vieții private a tuturor persoanelor ale căror date personale sunt colectate, arhivate, procesate în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale Regulamentului nr.679/2016 al UE

Regulamentul nr.679/2016 al UE poate fi accesat prin accesarea linkului de mai jos:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

In legătură cu procesarea datelor cu caracter personal operatorul de date informează pe această cale toți utilizatorii, și toate persoanele care accesează în orice mod pagina de web www.dominantelectric.ro în legătură cu principiile și practica operatorului de date, în domeniul procesării datelor cu caracter personal și totodată despre drepturile utilizatorului, precum și despre modalitățile și posibilitățile  folosinței drepturilor prevăzute în Regulamentul nr.679/2016 al UE.

Utilizatorul este îndreptățit în temeiul unei notificări scrise înaintate către operatorul de date  să retragă parțial sau total acordul dat pentru procesarea datelor cu caracter personal, respectiv să ceară ștergerea totală a datelor sale din bazele de date ale operatorului de date.

 1. IDENTIFICAREA OPERATORULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Colectarea datelor este efectuată de către Dominant Electric srl – în continuare în acest document : operator de date

Sediu Targu Mureș, str. Tudor Vladimirescu 56 A

ORC: J26/983/2012

CUI: RO 18762174

Telefon: 004 0265 206 370/004 0265 206 378

e-mail: webshop@dominantelectric.ro , office@dominantelectric.ro

pagina web:  www.dominantelectric.ro

Adresa de coreespondență : Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu 56 A.

 

2.TEMEIUL JURIDC AL PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temeiul juridic este Art. 6 aliniatul (1) lit. “a” din Regulamentul 679/2016 al UE, respectiv acordul liber exprimat al utilizatorului. Utilizatorul își poate retrage sau limita oricând acordul liber consimțit, caz în care operatorul de date va șterge imediat toate datele cu caracter personal ale utilizatorului din baza sa de date. În absența unei cereri exprese de revocare, durata de procesare a datelor cu caracter personal va fi cel stabilit de prezenta informare, în funcție de regimul juridic de procesare al datelor cu caracter personal.

 

 1. SCOPUL,  SFERA ȘI DURATA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PROCESATE  ÎN FUNCȚIE DE EXISTENȚA UNUI CONT DE UTILIZATOR
 1. Înregistrarea unui  cont de utilizator pe pagina web a operatorului de date
 • Numele, prenumele:
 • numărul de telefon* : -
 • adresa de e-mail* :
 • adresa corespondență* :Țara, codul poștal, strada, număr poștal

 

Durata de procesare a datelor cu caracter personal: 

Procesarea datelor cu caracter personal începe odată cu înregistrarea contului de utilizator pe pagina de web și va dura până la comunicarea unei cereri exprese de revocare a acordului liber exprimat. Dacă utilizatorul nu va cere ștergerea datelor, sau nu va revoca acordul, în cazul desființării paginii de web operatorul de date va șterge toate datele în termen de 30 de zile de la desființarea paginii de web.

Scopul procesării datelor cu caracter personal: 

Oferirea posibilității de a face cumpărături on-line prin intermediul web shopului administrat de către operatorul de date. Prin înregistrare, nu se vor mai solicita încă o dată datele cu caracter personal, în cazul unor noi achiziții on-line de către utilizator. Asigurarea condițiilor necesare pentru facturare, livrarea produselor, comunicării de oferte comerciale.


Temeiul juridic al procesării datelor: Acordul liber consimțit al utilizatorului.

 1. Achiziții on-line fără înregistrare cont utilizator

Sfera datelor cu caracter personal: 

 • Nume, prenume
 • Telefon
 • Adresă E-mail
 • Adresă facturare
 • Țara, localitate, cod poștal, strada, număr poștal

Durata procesării datelor: pe durata necesară finalizării achiziției on-line prin webshopul operatorului de date cu caracter personal.      

Temeiul juridic al procesării datelor: Acordul liber consimțit al utilizatorului

 

Contactul direct cu utlizatorul se va face prin intermediul e-mail, facebook, telefon, curier.

Sfera datelor cu caracter personal: Nume, prenume, adresa e-mail, respectiv orice altă dată cu caracter personal oferit în mod explicit de către utilizator în cadrul stabilirii contactului.
Durata procesării datelor cu caracter personal: până la revocare, ștergere.

Contactare prin curier: Procesare datelor cu caracter personal începe imediat cu ocazia stabilirii contactului și comunicarea datelor cu caracter personal chiar de către utilizator și durează până la revocarea acordului liber consuimțit. Dacă utilizatorul nu cere în mod expres revocarea acordului, atunci operatorul de date va șterge toate datele din bazele sale de date în termen de 30 de zile de la desființarea paginii web – în afara cazului, în care utilizatorul va comunica o reclamație  a cărui termen de păstrare va fi de 5 ani.

Contactare prin e-mail:

În cazul e-mailurilor primite din partea utilizatorului care conțin numele și adresa de e-mail, număr telefon, adresă, de domiciliu și alte date cu caracter personal, comunicate voluntar de către utilizator se vor șterge din bazele de date ale operatorului de date în termen de maximum 3 luni, cu excepția reclamațiilor care se vor păstra 5 ani.

Contactare prin Facebook: Datele cu caracter personal ale utilizatorului comunicate voluntar  prin intermediul Facebook vor fi utilizate până la ștergerea contului de Facebook al utilizatorului, sau până la revocarea acordului liber consimțit, în concordanță cu politicile de protecție a datelor cu caracter personal promovate de Facebook.


Scopul procesării datelor cu caracter personal: stabilire contact, corespondență, soluționare eventuale reclamații .

Temeiul juridic al procesării datelor: Acordul liber consimțit al utilizatorului.


Formular de stabilire contact

Sfera datelor cu caracter personal: nume, adresă, telefon,  adresă e-mail. Nu este obligatorie comunicare denumirii societății.

Durata de procesare a datelor cu caracter personal:  Se vor șterge toate e-mailurile primite în termen de 3 luni, care conțin numele, adresa de domiliu, telefonul sau orice alte date cu caracter personal, comunicate voluntar de către utilizator cu excepția celor care conțin reclamații care s evor păstra termen de 5 ani.


Scopul procesării datelor cu caracter personal: stabilire contact, corespondență, soluționare eventuale reclamații .

Temeiul juridic al procesării datelor: Acordul liber consimțit al utilizatorului.

3.1. PROCESARE DE DATE ÎN ALTE SCOPURI


3.1.1. Scrisori de ofertare, activitate Direct Marketing


Sfera datelor cu caracter personal: nume, prenume,  adresa e-mail


Scopul procesării datelor : Prin înscriere/înregistrare utilizatorul își exprimă în mod liber acordul pentru a primii din partea operatorului de date, oferte, mesaje comerciale, prin metoda contactării directe prin newsletter cu conținut de direct-marketing (inclusiv reclame cu conținut comercial). În cazul înscrierii, utilizatorul își exprimă acordul – numai în cazul în care nu există sub nicio formă o declarație de opoziție, obiecțiune, interdicție, - ca operatorul de date să îi comunice informări despre promoții, oferte directe cu caracter comercial, prin utilizarea datelor sale cu caracter personal.

Durata procesarii datelor cu caracter personal : Datele cu caracter personal menționat mai sus se vor păstra și procesa până când utilizatorul rămâne înscris pe newsletter, respectiv până nu dezactivează linkul de dezabonare, sau până când nu cere în mod direct dezabonarea sa prin scrisoare, e-mail, telefon, sau orice alt mijloc de comunicare. Utilizatorul se poate dezabona oricând, de pe newsletter, fără să ofere explicații, fără nici o limitare, și total gratuit.

Temeiul juridic al procesării datelor: Acordul liber consimțit al utilizatorului.


3.1.2. Date cu caracter personal colectate prin intermediul paginii web accesate de utilizator(procesare date cu alte scopuri)


3.1.2.1. Date tehnice, Date de trafic al paginii web.

Operatorul de date nu va conecta datele cu caracter personal obținute în urma analizării rapoartelor de trafic cu alte date sau cu alte informații. Operatorul de date se va abține  total de la acte și activități constând în identificarea concretă a persoanelor care au accesat pagina de web.

Adresa de IP este un șir de numere care face posibilă identificarea calculatoarelor folosite de către utilizatorii care au accesat pagina de web a operatorului de date. Datorită adresei de IP se poate localiza geografic terminalul utilizat. Accesarea paginilor web, adresa paginilor vizitate, data calendaristică la care s-a efectuat accesarea, în sine nu sunt date utilizabile pentru identificare utilizatorului ca persoană fizică, dar prin conectarea cu alte date, de exemplu date comunicate voluntar de către utilizator cu ocazia înscrierii pe o pagina web, pe un newsletter, pe o pagină de socilaizre oferă posibilitatea de  a stabilii un profil al utilizatorului sau chiar identificarea acestuia.

Sfera datelor cu caracter personal procesate:

Adresa de IP  a terminalului folsit de utilizator, adresa paginii web vizitate, vârsta majoră a utilizatorului

Scopul utilizării datelor cu caracter personal:

Sistemul informatic al operatorului de date inregistreaza automat datele colectate. Adresa de IP, începutul și durata accesării paginii, în unele cazuri, în funcție de caracteristicile terminalului folosit, setarea sistemului, de asemenea identifică sistemul de operare, precum și tipul browserului utilizat. Este strict interzis conectarea acestor date cu alte date, pentru crearea unui profil al utilizatorului sau identificarea utilizatorului ca și persoană fizică. Aceste date pot fi utilizate în mod strict numai pentru analize statistice la nivel general.

Scopul utilizării datelor cu caracter personal este: verificarea funcționării  serviciilor prestate, ofertare  de servicii personalizate, impiedicarea abuzurilor de orice fel impotriva utilizatorilor.

Durata de procesare a datelor cu caracter personal:

Maximum 30 de zile de la vizitarea paginii, după care se vor șterge total toate datele.

 

3.1.2.2. Managementul Cookie-urilor.

Procesatorul de date, în scopul oferirii de servicii oferte personalizate va plasa cookie-uri (pachete mici de date) utile pentru recitirea acestora, în cazul unei alte accesări din partea aceluiași utilizator. De fiecare dată când utilizatorul acceseaza pagina web, cookie-ul mai vechi se va conecta cu celelate cookie-uri respectiv cu cel mai nou, astfel procesatorul de date are posibilitatea să conecteze datele obținute de la fiecare accesare, dar numai în scopul personal pentru îmbunătățirea activității de ofertare a serviciilor către utilizator. În cazul webshopurilor se  or utiliza doar cookie-uri pentru sesiunile de lucru protejate cu parole, cookie-uri necesare pentru memoria coșului de cumpărături, cookie-urile de securitate, pentru aceste cookie-uri nu este necsar să se solicite acordul utilizitorului.

Cookie folosit  la coșul de cumpărături va memora produsele achiziționate de utilizator.

Cookie-ul de securitate  este un cookie necesar pentru asigurarea condițiilor de securitate și de protecție dispuse de reglementările legale, care impiedică accesarea neautorizată și recunoaște utilizatorul de fiecare dată când accesează aceeași pagina de web.

Cookie-ul utilizat pentru sesiunile de lucru protejate cu parolă este utilizat în scopul protejării și recunoașterii utilizatorului de fiecare dată cînd accesează webshopul, este necesar ca să asigure continuitatea comunicării intre server si utilizator în rețea.

Cookie pentru sesiuni intermediare: acestea se șterg de la sine automat după fiecare accesare. Sunt necesare pentru asigurarea securității și optimizării funcționării webshopului, practic ele asigură funcții specifice în funcționarea webshopului și funcționarea aplicațiilor.

 • Persoane vizate: Toți utilizatorii care vizitează pagina web
 • Sfera datelor : va fi detaliat mai jos la serviciile ofertate
     Durata de procesare a datelor : efectiv numai pe durata accesării, după care se șterge automat.

• cookie permanent (persistent): Procesatorul de date va utiliza acest tip de cookie pentru a mări performanța de utilizare de navigare (mărește performanța în cazul navigării ). Aceste cookie-uri vor fi stocate pe o durată mai mare de timp în file-ul de cookie-uri ale browserului de navigare. Durata de stocare depinde de setările personalizate ale browserului folosit de către utilizator.

 • Persoane vizate: Toți cei care vizitează pagina de web.
 • Sfera datelor : va fi detaliat mai jos la serviciile ofertate
 • Durata procesării datelor:  Aceste cookie-uri pot fi stocate pe durate mai lungi în file-ul de cookie, dar depinde în mare măsură de setările personalizate folosite de către utilizator în browserul de navigare, în funcție de aceasta poate dura, după caz  30-60-90-120-180-365 zile.
  Scopul prelucrării datelor: Diferențierea utilizatorilor, identificarea sesiunilor de lucru actuale ale utilizatorilor și stocarea datelor din sesiunea respectivă, împiedicarea pierderii datelor, managementul coșului de cumpărături , asigurarea unei navigări corespunzătoare.

Temeiul juridic al procesării datelor : acordul liber exprimat al utilizatorului.

 

3.1.2.3. Ștergerea de cookie-uri.

Utilizatorul are puterea de a decide ștergerea cookie-urilor de pe propriul calculator, respectiv poate interzice, total sau poate limita folosirea cookie-urilor pe propriul calculator. Setarea folosirii cookie-urilor de obicei se face în meniul de setare al browserului în meniul Dispozitive/Setari în setările de Securitate a datelor/Istoric date/Setări personale urmărind denumirea de cookie, urmărire date.

Se pot consulta linkurile care se referă la setările de cocokie-uri la cele mai populare browsere de mai jos:


 • Chrome Ștergerea, permiterea utilizării, setarea  cookie-urilor Chrome - Cookie- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

 FireFox – Permiterea Sau utilizarea cookie-uri pe care le folosesc paginile de web pentru salvarea setărilor: https://support.mozilla.org/

 • Internet Explorer – Setare și ștergere cookie-uri : https://support.microsoft.com/

 • Safari – setarea și ștergerea cookie-uri și setarea paginilor web : https://support.apple.com/

 • Opera – cocokie-uri : http://help.opera.com/Windows/10.20/

Pagina de web poate să conțină informații, în mod special reclame, care provin de la terți și care nu au nici o legătură cu operatorul de date, acestea provin de la prestatorii specializați în e- reclame, care nu sunt în relații contractuale cu operatorul de date, dar au modaltăți speciale prin tehnologii de IT să conecteze linkuri la paginile de web. Este posibil ca și acești prestatori de reclame, terțe persoane, să plaseze coocki-uri sau web beacon-uri pe calculatorul utilizatorului în scopul de a colecta date prin folosirea unor tehnologii similare, pentru a comunica către utilizator reclame personalizate din propriul domeniu de activitate. În aceste cazuri vor fi valabile procedurile de protectie a datelor utilizate de către terți pentru că operatorul de date nu-și poate asuma răspunderea pentru faptele terțelor persoane. Informații mai pe larg despre web beacon primiți în limba engleză accesând linkul demai jos

Web beacon: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon/

3.1.2.4.  Protecția datelor în legătură cu activitatea procesatorilor de date cu caracter personal colaboratorilori.i operatorul de date cu caracter personal.

Codul HTLM al portalului conține date independente de serverul opreatorului de date, fluxul de date va arăta intrări și ieșiri spre servere externe. Serverul extern al procesatorului de date însă este în conexiune directă cu serverul operatorului de date. Atragem atenția utilizatorilor că datorită conexiunilor existente acești procesatori de date externi pot colecta date cu ocazia comunicărilor realizate prin browserul utilizatorului.

Conținuturile personalizate ale  utilizatorului vor fi furnizate de către serverul extern al procesatorilor de date externi.


Despre protecția datelor cu caracter personal furnizate de pe serverele externe ale procesatorilor de date externi, pot oferi informații procesatorii de date de ami jos:

Prestatorii externi în vederea oferirii de servicii personalizate vor plasa mici pachete de date (cookie) pe care le vor reciti, după accesarea lor de către utilizator. Dacă browserul va comunica către prestatorul externi date stocate din pachetele de date plasate anterior, acesta va avea posibilitatea să conecteze datele obținute cu  datele utilizatorului din sesiunea curentă, dar exclusiv numai pentru interesul lor personal. Ofertările operatorului de date către utilizator sunt realizate prin prestatori externi (de exemplu Google) pe paginile de web ale acestori prestatori. Acești prestatori prin utilizarea cookie-urilor vor stoca date despre utilizator cu referire la acesările anterioare și pe baza acestor date vor putea comunica oferte personalizate către utilizator.(activitate de remarketing).

 

3.1.2.5. Cookie-uri plasate de către Google Analytics

Scopul procesării datelor cu caracter personal: Traficul accesărilor și analize webpage, urmărirea genrală a datelor din punct de vedere statistic și auditarea informațiilor obținute în calitate de prestator extern. Despre utilizarea și cuantificarea datelor procesate veți putea obține informații accesând linkul Google  .

https://www.google.com/analytics/

 Google Analytics  este de fapt prestația de analiza web (web analitycs) a datelor oferite de către Google Inc. („Google”).  Google Analytics prin intermediul cookie-urilor plasate pe calculatorul Utilizatorului va analiza interacțiunile existente pe calculatorul utilizatorului. Procesarea datelor în scopuri de webanalitică are la bază acordul liber exprimat al utilizatorului pe pagina de web al operatorului de date . Coocckie-urile plasate în scop de webanalitică sunt pachete de date anonimizate și date aggregate, care îngreunează identificarea calculatorului utilizatorului dar nu exclude total posibilitatea identificării. Informațiile analitice colectate prin intermediul cookie-urilor Google Analytics vor fi colectate pe serverele  Google. Aceste date vor fi procesate la cererea Operatorului de date , pentru a evalua comportamentul de accesare al vizitatorilor paginii de web, pentru a realiza rapoarte despre frecvența vizitelor, accesărilor și pentru a realiza alte prestări de servicii în legătură  strictă cu accesarea paginii de web către utilizatorul de date .

Adresa de IP obținută prin intermediul  aplicației Google Analytics nu va fi conectată de către Google cu alte date informații ale utilizatorului.


Sfera datelor procesate :  cookie-uri anonimizate și  aggregate, în baza cărora nu se poate identifica nici persoana și nici calculatorul utilizatorului.

Durata procesării datelor: se modifică în funcție de caracteristica ccockie-ului.
Temeiul juridic al procesării datelor: Acordul liber exprimat al utilizatorului.

Accesând linkul de mai jos se pot obține date despre regulamentul și informarea  Google Analytics privind protecția datelor. Cookie-uri utilizate de către Google Analytics.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage/ 

3.1.2.6. Google Adwords


Scopul procesării datelor: Ca operatorul de date să fie în măsură să poată analiza performanța ofertelor AdWords realizate,  bazat pe  sfera de interes manifestată de utilizator și să comunice reclame personalizate către acesta. Această activitate se realizează prin plasarea cookie-urilor pe calculatorul utilizatorului. Utilizatorii paginii web pot restricționa plasarea cookie-urilor , în măsura în care vor accesa setările Google și vor opera setările necesare în vederea restricționării mesajelor reclamelor personalizate.

Prin linkul de mai jos poate fi accesat regulamentul de protecțșie a datelor Google.
• Regalarea și setarea  mesajelor reclamelor prin intermediul Google

  https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=ro&visit_id=1-636625887804079847-524818910&rd=1

  • Reglementarea  informațiilor folosite de Google pentru comunicarea de mesaje persoanlizate – personalizarea mesajelor Google:

https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCjGLoL7ia1qmhYxq4FAmP96hccanejMHZNN9-1dEl0j-EvZELMBgw78-SnMOJrYrKkkbaBx_UWOW_WwoHuqkxXL6WLuWA&hl=ro

  • A Google AdWords cookie-urile: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=ro
Sfera datelor procesate: date cu caracter technic care nu sunt corespunzătoare pentru identificarea utilizatorului ca persoană fizică. Informații detaliate veți obține accesând linkul:

https://policies.google.com/technologies/types/

Durata de procesare a datelor : 30 zile

Temeiul juridic : Acordul liber exprimat al utilizatorului.

3.1.2.7. ShopRenter.hu Kft (webshop)

Scopul procesării datelor: Finalizarea achizițiilor on-line prin intermediul webshopului, corespondență, contact;

Sfera datelor procesate : Nume, adresa e-mail, telefon, adresa , date facturare;

Durata procesare date : revocare acord, ștergere date;

Temeiul juridic al procesării datelor: Acrodul liber exprimat al utilizatorului

3.1.2.8. Webshop Marketing Kft. (sistem ofertare )

Scopul procesării datelor: Ofertare personalizată către utilizator

Sfera datelor procesate : nume prenume, adresa e-mail;

Durata procesării datelor: revocarea acordului, ștergere;

Temeiul juriidc al procesării datelor : acordul liber exprimat al utilizatorului

Temeiul juridic al procesării datelor: acordul liber exprimat al utilizatorului.

 

3.1.2.9. Facebook

Scopul procesării datelor : Accesarea webshopului, irealizarea reclamelor Facebook și optimizarea acestora  (Facebook pixel);

 

Sfera datelor procesate : Nume prenume, adresa e-mail, date cu caracter tehnic 
Durat procesării datelor : revocare, ștergere.

Temeiul juridic al procesării datelor : Acordul liber exprimat al utilizatorului.

 

4. PROCESAREA DATELOR

Operatorul de date în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare este abilitat ca pentru realizarea unor operațiuni tehnice, respectiv în scopul oferte de servicu să apeleze la procesatori de date externi. Procesatorul de date  este indreptățit să utilizeze datele cu caracter personal numai în scopul precizat de către operatorul de date.

Activități: curierat, expedierea coletelor la domiciliu.


Webshop Marketing Kft.

 Sediu: 4028 Debrecen,Kassai út 129.;

Telefon: +36/70-410-48-42

Web: https://www.optimonk.hu 
e-mail: kapcsolat@optimonk.hu 
ACTIVITATE : prestare servicii marketing digital, sistem ofertare personalizat;
Informații privind protecția datelor a Webshop Marketing Kft. Pot fi accesate prin linkul de mai jos:

• Webshop Marketing Kft.

Condiții: https://www.optimonk.hu/catalog/view/theme/optimonk/pdf/optimonk_aszf_20170310.pdf /

• Webshop Marketing Kft. Declarație de protecție a  datelor: 

https://www.optimonk.hu/privacy_policy/ 

 

ShopRenter.hu Kft.

Sediu: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: +36-1/234-5012

Web: https://www.shoprenter.hu 
Email: info@shoprenter.hu 
Activitate : oferire spațiu stocare date, asigurare servicii webshop;


Regualmentul d eprotecție a datelor a ShopRenter.hu Kft. Poate fi accesat prin linkul de mai jos:
• Condiții Generale ShopRenter : https://www.shoprenter.hu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 
• Decalarație protecția datelor ShopRenter : 

https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/


• Relații clienți ShopRenter : https://support.shoprenter.hu/hc/hu /

 

Google LLC


Sediu: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043, USA

Web: https://www.google.com/intl/ro_ro/about/


Activități: oferte marketing online, analitikcă digitală, newsletter digital;
Accesând linkurile de mai jos pot fi accesate regualmentele Google privind protecția datelor:
• Google protecția datelor condiții generale, colectare, procesare: 

https://privacy.google.com/

 • Declaratia protecția datelor Google : 

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

• Ghid utilizare privind protecția datelor a produselor Google:

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=ro

 • Tehnologiile utizate de Google în vederea utilizării newsletter:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro

  • Cum folosește  Google a cookie­uri?: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro

• Tipurile de cookie folsite de  Google

https://policies.google.com/technologies/types?hl=ro

 

Facebook Inc.

sediu: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

telefon: +1 650-543-4800

Web https://ro-ro.facebook.com

Activități: servicii online marketing, servicii de socializare media, newslettere digitale ;
Regulamentul privind protecția datelor pe  Facebook poate fi accesat pe linkurile de mai jos:
• Declarație de responsabilitate juridică Facebook:

 https://ro-ro.facebook.com/legal/terms/

• Regulamentul de protecție a datelor personale Facebook :

https://ro-ro.facebook.com/about/privacy/

• Principii de bază de socializare Facebook:

https://ro-ro.facebook.com/communitystandards/

• Facebook – condiții utilizare:

https://ro-ro.facebook.com/legal/terms/update 
• Facebook - regulament publicitate:

https://ro-ro.facebook.com/policies/ads/ 
• Facebook – Cookie și alte tehnologii de stocare a datelor: 

https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/

• Facebook pixel: https://ro-ro.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel/

 

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (ListaMester)

Sediul: 2051 Biatorbágy, Str. Damjanich 8.

 • Regulamentul de protecție a datelor personale:

https://www.listamester.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 • ListaMester – condiții utilizare:

https://www.listamester.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 

Midian Kft

Sediul: Ungaria Kistarcsa 2143, Nyiltarok ut 19

Tel: +36 30 50 88 385

Activități: furnizarea de servicii ad-words

 

 

Europayment Services srl (euplatesc.ro)

Sediu:  Str. Mizil 2C et. 1 sc.3, Bucuresti

Tel: +40 371 335 807

Activităţi: procesare plăţi cu cardul pe platforma online

 • Politica de confidenţialitate:

https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php

 • Termeni şi condiţii:

https://www.euplatesc.ro/termeni-si-conditii.php

 

 

5. SECURITATEA DATELOR

Operatorul de date va face toate demersurile necesare  care sunt impuse de legislația în vigoare în sarcina sa pentru a asigura securitatea protecției datelor cu caracter personal, se va preocupa de protecția acestor date la cel mai înalt nivel oferit de tehnologie, în mod deosebit cu privire la impiedicarea accesării datelor fără drept, modificarea datelor fără drept, portarea datelor în condiții de siguranță, respectarea strictă a condițiilor de publicitate, ștergerea, desființarea totală, ștergerea accidentală sau deterioarea datelor cu caracter personal. Operatorul de date va folosi mijloace tehnice și organizatorice corespunzătoare.


6. DREPTURILE UTILIZATORULUI

6.1. dreptul de a obține din partea Dominant Electric srl o confirmare că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și de a avea acces la acestea (dreptul de acces);

6.2. dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la rectificare);

6.3. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) .

Dreptul de a fi uitat nu este unul absolut – vor fi analizate întotdeauna circumstanțele specifice fiecărui caz în parte.

Regulamentul permite păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal în cazul în care

Aceasta este necesară  pentru:

 • respectarea libertății de exprimare şi a dreptului la informare, pentru respectarea unei obligații legale,
 • pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din

exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul, din motive de interes public în domeniul sănătății publice,

 • în scopuri de arhivare în interes public,
 • în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

6.4. dreptul de a obține restricționarea prelucrării (dreptul la restricționarea prelucrării);

6.5. dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în orice scop;

6.6.dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere;

6.7. dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de Dominant Electric srl sau de a solicita acestuia să le transmită unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).

6.8 Proximitatea față de persoana vizată - autoritatea de supraveghere din statul membru în care se află persoana vizată acționează ca interlocutor/punct de contact atunci când operatorul de date este stabilit într-un alt stat.

6.9 dreptul special al minorilor. În cazul în care sunt prelucrate date personale ale minorilor, operatorul de date trebuie să ofere informațiile respective utilizând un limbaj cât mai simplu şi clar, astfel încât copilul/minorul să poată înțelege cu ușurință scopul şi modul în care îi vor fi prelucrate datele personale.

 

Utilizatorul are dreptul să solicite informații , după cum urmează mai jos:

În cazul dreptului de acces la informații în mod concret, are dreptul să fie informat cu privire la  sfera prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv conținutul datelor colectate procesate, scopul procesării, temeiul juridic al procesării datelor,

În cazul portării datelor, către cine au fost portate sau vor fi portate datele cu carcater personal.

Declararea izvorului datelor cu caracter personal. Utilizatorul are dreptul să obțină informații cu privire la modul în care datele sale cu carcater personal au intrat în posesia operatorulu de date.

La prima solicitare datele cu caracter personal vor fi comunicate în copie, gratuit pe suport de hârtie sau electronic, la următoarele solicitări în cadrul aceleiași proces de obținere a informațiilor, utilizatorul va suporta costurile constituirii informațiilor, dacă acestea au fost deja furnizate și are dovada acestui fapt. Pentru solictarea unor documente cu larg conținut, multe pagini, care implică costuri de multiplicare, operatorul de date poate solicita contravaloarea operațiunilor de multiplicare, dacă utilizatorul solicită în mod expres informațiiile pe suport de hârtie. În cazul transmiterii pe format electronic, informațiile vor fi comunicate gartuit.

 

7. POSIBILITĂȚI DE A UTILIZA DREPTURILE DE UTILIZATOR

Utilizatorul poate solicita furnizarea de informații prin orice mijloc de comunicare, care este susceptibil de a face dovada existenței cererilor, inclusiv prin telefon când se va incheia o nota telefonica despre continutul convorbirii care se va comunica ulterior catre operatorul de date. 


8. SOLUȚIONAREA INCIDENTELOR LEGATE  DE PROTECȚIA A DATELOR CU CARCATER PERSONAL

 
Incidentul de protecția datelor apare când datele cu caracter personal stocate, arhivate, portate, comunicate au fost accesate pe nedrept, deteriorate, șterse, pierdute, desființate total. Dac ă se constată orrice atac asupra datelor cu caracter personal de orice natură  și datele personale au fost compromise, trebuie să notificată AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1

București, cod poștal 010336

Telefon : 031.805.9211

Fax : 031.805.9602

E-mail : anspdcp@dataprotection.ro

Web : www.dataprotection.ro

 

9. ALTE CLAUZE

Operatorul de date cu caracter personal își rezervă dreptul de a modifica unilateral , în condițiile legii, prezenta informare privind regulamentul general de protectie a datelor cu caracter personal, după notificarea prealabilă și efectivă a utilizatorilor, pe pagina sa de web. Modificările vor intra în vigoare la termenul stabilit prin notificarea despre modificarea regulamentului general de protectie a datelor cu caracter personal.

În cazul în care utilizatorul a folosit date inexacte sau false, sau chiar date cu caractaer personal reale aparținând altei persoane, fără consimțământul persoanei vizate,  la inregistrare, și în urma acestui fapt  a provocat prejudicii, operatorului de date, sau unor terțe persoane, prin utilizarea ileagală a webshopului, atunci Operatorul de date cu caracter personal, își rezervă dreptul să ceară prejudicii în instanța de judecată impotriva utilizatorului fraudulos.

In cazul în care utilizatorul  a adus atingere drepturilor altor persoane prin comentariile sale de pe rubricile de socializare, Operatorul de date cu caracter personal își rezervă dreptul să limiteze dreptul de acces al utilizatorului.

Operatorul de date nu va verifica datele comunicate la înregsitrare pe pagina de web. Răspunderea privind coectitudinea datelor utilkizate cad în sarcina exclusivă a utilizatorului.

Prezentul Regulament de operare a datelor cu caracter personal intră în vigoare la data de 24 mai 2018.

 

Documente atașate:

Dominantelectric.ro PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL valabil din 24. mai 2018 - PDF descărcabil (517KB)

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Aveți o întrebare sau cerere de ofertă?

Trimiteți un mesaj
Producători
Stoc
Facebook